sábado, 9 de diciembre de 2017

52 Campeonato Nacional FOCDE 2017


Sec
Gru
Descripción
Ani
Sex
Pun
01
D
377
01
Ágata jaspe SD amarillo mosaico
15
H
90
366 1º P
Ágata jaspe SD amarillo mosaico
42
H
91
Ágata jaspe SD amarillo mosaico
40
H
90
Ágata jaspe SD amarillo mosaico
49
H
90

07
D
379
Bruno jaspe SD amarillo mosaico
23
M
88
359
Bruno jaspe SD amarillo mosaico
36
M
89
Bruno jaspe SD amarillo mosaico
51
M
89
Bruno jaspe SD amarillo mosaico
60
M
88

08
D
379
Bruno jaspe SD amarillo mosaico
10
H
90
DES
Bruno jaspe SD amarillo mosaico
35
H
89
Bruno jaspe SD amarillo mosaico
9
H
0
Bruno jaspe SD amarillo mosaico
34
H
0

37
D
194
Ágata opal amarillo mosaico
32
M
89
38
D
194
Ágata opal amarillo mosaico
16
H
89
39
D
194
Ágata opal amarillo mosaico
17
H
90
12
D
378
Ágata jaspe SD amarillo mosaico
48
M
92 1º Pmiércoles, 1 de noviembre de 2017

XXIX Concurso Exposición de Canaricultura Virgen del Puerto 2017Se
Gru
Descripción
Ani
Se
Pun
1
D
27
Bruno amarillo mosaico
37
H
88
356
Bruno amarillo mosaico
38
H
87
Bruno amarillo mosaico
5
H
88
Bruno amarillo mosaico
6
H
89

2
D
31
Ágata amarillo mosaico
18
M
88
355
Ágata amarillo mosaico
19
M
88
Ágata amarillo mosaico
41
M
87
Ágata amarillo mosaico
43
M
87

3
D
31
Ágata amarillo mosaico
14
H
89
359 3º P
Ágata amarillo mosaico
28
H
90
Ágata amarillo mosaico
50
H
88
Ágata amarillo mosaico
52
H
88

4
D
71
Bruno jaspe SD amarillo mosaico
9
H
89
363 1º P
Bruno jaspe SD amarillo mosaico
10
H
90
Bruno jaspe SD amarillo mosaico
34
H
89
Bruno jaspe SD amarillo mosaico
35
H
90

1
D
28
Bruno amarillo mosaico
7
M
89 3º P
3
D
32
Ágata amarillo mosaico
21
M
90 1º P